NOG VRAGEN ?
Contacteer ons via 09/329 73 87

Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, voor zover anders werd vermeld.

Enkel de rechtbank van Eeklo is bevoegd bij geschillen.

Voor niet-betaling van fakturen, op vervaldag geldt :
Een vast recht van 150,- €, verhoogd met een schadevergoeding van 10%, op het openstaand bedrag aan facturen.

Eigendomsrecht :
De goederen blijven eigendom van de  verkoper, zolang de fakturen niet werden vereffend.
De verkoper behoudt zich het recht, bij niet-betaling van facturen, om de goederen terug te vorderen.

s